DDC 335.4346
Nhan đề Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý 318 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Gồm các bài viết phân tích sâu chuyên đề Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào hành động cách mạng, về giáo dục đạo đức cho thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên. Di chúc của Hồ Chí Minh với việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng đời sau, và rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tuổi trẻ
Từ khóa tự do Thanh niên
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06969
00000000nam#a2200000ui#4500
00149083
00212
00433AFD768-F3AF-4BCA-9071-595F7A2C69A0
005202203151525
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049858437
039|y20220315152553|zlinhnm
082 |a335.4346
245 |aTuổi trẻ Việt Nam thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2019
300 |a318 tr. ; |c21 cm.
520 |aGồm các bài viết phân tích sâu chuyên đề Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào hành động cách mạng, về giáo dục đạo đức cho thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên. Di chúc của Hồ Chí Minh với việc bồi dưỡng đạo đức cách mạng đời sau, và rèn luyện phong cách người cán bộ trẻ các cơ quan trung ương theo tư tưởng Hồ Chí Minh...
653 |aViệt Nam
653 |aTuổi trẻ
653 |aThanh niên
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06969
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0060thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06969 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.4346 Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI