DDC 305.235
Nhan đề Thanh niên Việt Nam và những câu chuyện đẹp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý 238 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những gương điển hình thanh niên tiêu biểu Việt Nam khởi nghiệp thành công trên nhiều lĩnh vực kinh tế, giáo dục, thủ công mỹ nghệ... với những câu chuyện "làm giàu" độc đáo bằng tất cả khả năng của mình để xây dựng, theo đuổi sự nghiệp và phát triển thành công thương hiệu cho bản thân
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thanh niên
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06968
00000000nam#a2200000ui#4500
00149082
00212
0044F8ED572-F78E-4BCD-8381-A474485191C8
005202203151520
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049858475
039|y20220315152008|zlinhnm
082 |a305.235|bTHA
245 |aThanh niên Việt Nam và những câu chuyện đẹp
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2019
300 |a238 tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu những gương điển hình thanh niên tiêu biểu Việt Nam khởi nghiệp thành công trên nhiều lĩnh vực kinh tế, giáo dục, thủ công mỹ nghệ... với những câu chuyện "làm giàu" độc đáo bằng tất cả khả năng của mình để xây dựng, theo đuổi sự nghiệp và phát triển thành công thương hiệu cho bản thân
653 |aViệt Nam
653 |aThanh niên
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06968
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0061thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06968 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.235 THA Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI