DDC 371.83
Nhan đề 70 năm truyền thống vẻ vang Hội Sinh viên Việt Nam (1950 - 2020) / Văn Tùng (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý 774 tr., 29 tr. ảnh : ảnh màu ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội Sinh viên Việt Nam
Tóm tắt Giới thiệu quá trình 70 năm hình thành, phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và những cống hiến của Hội Sinh viên Việt Nam qua Các tổ chức yêu nước và phong trào đấu tranh của học sinh, thời kỳ sinh viên ra đời dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh (1925-1945); hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); ra sức học tập, tu dưỡng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, kiên cường chiến đấu giải phóng miền Nam giành độc lập, tự do thống nhất nước nhà (1955-1975)...
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sinh viên
Tác giả(bs) CN Văn Tùng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06967
00000000nam#a2200000ui#4500
00149081
00212
0049A9B8BB8-8685-456C-A57E-CC62D37DA653
005202203151522
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049858468
039|a20220315152205|blinhnm|y20220315151527|zlinhnm
082 |a371.83|bBAY
245 |a70 năm truyền thống vẻ vang Hội Sinh viên Việt Nam (1950 - 2020) / |cVăn Tùng (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2019
300 |a774 tr., 29 tr. ảnh : |bảnh màu ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội Sinh viên Việt Nam
520 |aGiới thiệu quá trình 70 năm hình thành, phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và những cống hiến của Hội Sinh viên Việt Nam qua Các tổ chức yêu nước và phong trào đấu tranh của học sinh, thời kỳ sinh viên ra đời dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh (1925-1945); hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); ra sức học tập, tu dưỡng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, kiên cường chiến đấu giải phóng miền Nam giành độc lập, tự do thống nhất nước nhà (1955-1975)...
653 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
653 |aSinh viên
700 |aVăn Tùng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06967
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0067thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06967 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 371.83 BAY Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI