DDC 337
Tác giả CN Klein, Matthew C.
Nhan đề Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe doạ hoà bình thế giới : Sách tham khảo / Matthew C. Klein, Michael Pettis; Người dịch: Nguyễn Minh Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 368 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Trade wars are class wars - how rising inequality distorts the global economy and threatens international peace
Tóm tắt Gồm những bài viết phân tích chủ yếu về diện mạo kinh tế, cân bằng thương mại, tăng trưởng tài chính, chiến tranh thương mại và mâu thuẫn giai cấp của các nước Đức, Trung Quốc, Mỹ làm tham chiếu đến một số nước ở các khu vực khác trên thế giới: Từ Adam Smith đến Tim Cook: Sự biến đổi của thương mại toàn cầu; sự phát triển của tài chính toàn cầu; tiết kiệm, đầu tư và mất cân bằng...
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Chiến tranh kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
Tác giả(bs) CN Pettis, Michael
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06966
00000000nam#a2200000ui#4500
00149080
00212
0049E32787D-4FDF-48E7-9816-A88A69969451
005202203221028
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045770887
039|a20220322102851|blinhnm|y20220315101435|zlinhnm
082 |a337|bKLE
100 |aKlein, Matthew C.
245 |aChiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe doạ hoà bình thế giới : |bSách tham khảo / |cMatthew C. Klein, Michael Pettis; Người dịch: Nguyễn Minh Thu
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a368 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Trade wars are class wars - how rising inequality distorts the global economy and threatens international peace
520 |aGồm những bài viết phân tích chủ yếu về diện mạo kinh tế, cân bằng thương mại, tăng trưởng tài chính, chiến tranh thương mại và mâu thuẫn giai cấp của các nước Đức, Trung Quốc, Mỹ làm tham chiếu đến một số nước ở các khu vực khác trên thế giới: Từ Adam Smith đến Tim Cook: Sự biến đổi của thương mại toàn cầu; sự phát triển của tài chính toàn cầu; tiết kiệm, đầu tư và mất cân bằng...
653 |aThương mại
653 |aChiến tranh kinh tế
653 |aKinh tế quốc tế
700 |aPettis, Michael
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06966
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220014thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06966 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 337 KLE Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI