DDC 324
Nhan đề Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam : sách chuyên khảo / TS. Đoàn Trường Thụ (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 271 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 261-268
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị hiện đại; think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Đời sống
Tác giả(bs) CN Đoàn Trường Thụ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06965
00000000nam#a2200000ui#4500
00149079
00212
0048F7B2A3B-8C8D-4132-A8FB-E669BF38E6C1
005202203151001
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978604576981
039|a20220315100125|blinhnm|y20220315100056|zlinhnm
082 |a324|bTHI
245 |aThink tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam : |bsách chuyên khảo / |cTS. Đoàn Trường Thụ (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a271 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 261-268
520 |aGiới thiệu một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị hiện đại; think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản
653 |aChính trị
653 |aĐời sống
700 |aĐoàn Trường Thụ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06965
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220015thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06965 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324 THI Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI