DDC 324.2
Tác giả CN Trần Quốc Toản
Nhan đề Đổi mới tư duy phát triển một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / PGS.TS Trần Quốc Toản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 883 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 869-880
Tóm tắt Đề cập những vấn đề chung về đổi mới tư duy phát triển trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Tư duy
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06964
00000000nam#a2200000ui#4500
00149078
00212
0044BDB4EEE-5030-4EFD-8BD3-E852AA13F945
005202203221029
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045772423
039|a20220322102941|blinhnm|c20220315100227|dlinhnm|y20220315094814|zlinhnm
082 |a324.2|bTR-T
100 |aTrần Quốc Toản
245 |aĐổi mới tư duy phát triển một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bSách tham khảo / |cPGS.TS Trần Quốc Toản
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a883 tr. ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 869-880
520 |aĐề cập những vấn đề chung về đổi mới tư duy phát triển trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
653 |aChính trị
653 |aXã hội
653 |aKinh tế
653|aVăn hóa
653|aTư duy
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06964
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220016thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06964 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2 TR-T Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI