DDC 306.85
Tác giả CN Hoàng Bá Thịnh
Nhan đề Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển / GS.TS Hoàng Bá Thịnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 830 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 799 - 830
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và pháp luật, chính sách của Việt Nam về gia đình; biến đổi gia đình trong quá trình phát triển; những vấn đề gia đình Việt Nam đang đối diện trong quá trình phát triển
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Gia đình
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06963
00000000nam#a2200000ui#4500
00149077
00212
004B070E79F-8C01-4EFA-91BB-02827AEADBB2
005202203151003
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045769331
039|a20220315100322|blinhnm|c20220315095122|dhuongpt|y20220315084456|zlinhnm
082 |a306.85|bHO-T
100 |aHoàng Bá Thịnh
245 |aBiến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển / |cGS.TS Hoàng Bá Thịnh
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a830 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 799 - 830
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và pháp luật, chính sách của Việt Nam về gia đình; biến đổi gia đình trong quá trình phát triển; những vấn đề gia đình Việt Nam đang đối diện trong quá trình phát triển
653 |aViệt Nam
653 |aXã hội
653 |aGia đình
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06963
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06963 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 306.85 HO-T Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI