DDC 338.7
Nhan đề Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / PGS.TS Bùi Đức Thọ ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2021
Mô tả vật lý 259 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 245-254
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và kinh nghiệm của một số quốc gia; thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam; các yếu tố tác động đến doanh nghiệp xã hội và vai trò của doanh nghiệp xã hội đối với phát triển xã hội; quan điểm và các giải pháp thúc đẩy khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Bùi Đức Thọ
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06959
00000000nam#a2200000ui#4500
00149073
00212
0043E659C6B-AF26-4BD2-BDB7-11DE80F4EA03
005202203221032
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045770283
039|a20220322103228|blinhnm|c20220315094420|dhuongpt|y20220314101204|zlinhnm
082 |a338.7|bDOA
245 |aDoanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam : |bSách chuyên khảo / |cPGS.TS Bùi Đức Thọ ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2021
300 |a259 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 245-254
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và kinh nghiệm của một số quốc gia; thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam; các yếu tố tác động đến doanh nghiệp xã hội và vai trò của doanh nghiệp xã hội đối với phát triển xã hội; quan điểm và các giải pháp thúc đẩy khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
700 |aBùi Đức Thọ
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06959
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220011thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06959 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.7 DOA Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI