DDC 720.47
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuyên
Nhan đề Cấu trúc hành lang xanh thành phố / TS.KTS Nguyễn Văn Tuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 300 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 272-300
Tóm tắt Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam
Từ khóa tự do Đô thị
Từ khóa tự do Kiến trúc xanh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06952-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00149070
00212
00445061C6E-9D0A-426D-93B1-8F7B2208DA00
005202203150946
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048260545
039|a20220315094640|bhuongpt|y20220314093447|zlinhnm
082 |a720.47|bNG-T
100 |aNguyễn Văn Tuyên
245 |aCấu trúc hành lang xanh thành phố / |cTS.KTS Nguyễn Văn Tuyên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a300 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 272-300
520 |aTrình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam
653 |aĐô thị
653 |aKiến trúc xanh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06952-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220008thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06952 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06953 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.47 NG-T Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI