DDC 338.1
Tác giả CN Nguyễn Duy Dũng
Nhan đề Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường / Nguyễn Duy Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 237 tr. : ảnh ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 228-232
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới; vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam; xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Môi trường
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06950-1
00000000nam#a2200000ui#4500
00149069
00212
0042A9C963E-D087-4DDC-B5B3-7DE7F4451137
005202203150946
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048260507
039|a20220315094728|bhuongpt|y20220314092752|zlinhnm
082 |a338.1|bNG-D
100 |aNguyễn Duy Dũng
245 |aXây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường / |cNguyễn Duy Dũng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a237 tr. : |bảnh ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 228-232
520 |aTrình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới; vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam; xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam
653 |aKinh tế
653 |aNông thôn
653 |aMôi trường
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06950-1
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220007thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06950 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.1 NG-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06951 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.1 NG-D Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI