DDC 627.52
Tác giả CN Nguyễn Lương Bằng
Nhan đề Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước / PGS.TS Nguyễn Lương Bằng (chủ biên), TS. Trần Quốc Lập
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 300 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 293-294
Tóm tắt Giới thiệu khái quát một số kiến thức về tưới nước cho cây trồng; thiết kế hệ thống tưới mặt ruộng; kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; lựa chọn kỹ thuật tưới phù hợp và quy trình thiết kế hệ thống tưới; hướng dẫn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước; quản lý vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước; nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống tưới
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Tưới tiêu
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Lập
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06946-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00149067
00212
004B9859BF1-BAE4-4449-9195-AF22809D244C
005202203150948
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048260521
039|a20220315094855|bhuongpt|c20220314092344|dlinhnm|y20220314091241|zlinhnm
082 |a627.52|bNG-B
100 |aNguyễn Lương Bằng
245 |aCẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước / |cPGS.TS Nguyễn Lương Bằng (chủ biên), TS. Trần Quốc Lập
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a300 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 293-294
520 |aGiới thiệu khái quát một số kiến thức về tưới nước cho cây trồng; thiết kế hệ thống tưới mặt ruộng; kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; lựa chọn kỹ thuật tưới phù hợp và quy trình thiết kế hệ thống tưới; hướng dẫn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước; quản lý vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước; nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống tưới
653 |aKỹ thuật
653 |aTưới tiêu
700 |aTrần Quốc Lập
852 |aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06946-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220005thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06946 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.52 NG-B Sách Tiếng Việt 1
2 TK06947 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.52 NG-B Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI