DDC 627.52
Nhan đề Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thuỷ lợi và giải pháp ứng phó / PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 200 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 183-191. - Thư mục: tr. 192-197
Tóm tắt Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu; phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho các tiểu vùng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Khí hậu
Từ khóa tự do Thủy lợi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06944-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00149066
00212
004674E63C0-BF0A-4E3E-84D3-92D8AAA1C301
005202203150949
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048260569
039|a20220315094942|bhuongpt|y20220311092649|zlinhnm
082 |a627.52|bTAC
245 |aTác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thuỷ lợi và giải pháp ứng phó / |cPGS.TS Nguyễn Tuấn Anh (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a200 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 183-191. - Thư mục: tr. 192-197
520 |aTổng quan về tác động của biến đổi khí hậu; phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho các tiểu vùng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
653 |aGiải pháp
653 |aKhí hậu
653 |aThủy lợi
700 |aNguyễn Tuấn Anh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06944-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220004thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06944 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.52 TAC Sách Tiếng Việt 1
2 TK06945 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.52 TAC Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI