DDC 627.52
Nhan đề Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình / TS. Vũ Thanh Tú (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 298 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 287-297
Tóm tắt Tổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn. Đánh giá hạn hán và xâm nhập mặn. Các giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và giới thiệu cống ngăn mặtn cái lớn - cái bé
Từ khóa tự do Kỹ thuật thủy lợi
Từ khóa tự do Chống hạn
Từ khóa tự do Chống mặn
Tác giả(bs) CN Vũ Thanh Tú
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06942-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00149065
00212
004582B6591-0FB8-4299-B081-38ACBC849017
005202203150949
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048260552
039|a20220315095023|bhuongpt|y20220311092126|zlinhnm
082 |a627.52|bPHO
245 |aPhòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình / |cTS. Vũ Thanh Tú (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a298 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 287-297
520 |aTổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn. Đánh giá hạn hán và xâm nhập mặn. Các giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và giới thiệu cống ngăn mặtn cái lớn - cái bé
653 |aKỹ thuật thủy lợi
653 |aChống hạn
653 |aChống mặn
700 |aVũ Thanh Tú
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06942-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220003thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06942 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.52 PHO Sách Tiếng Việt 1
2 TK06943 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.52 PHO Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI