DDC 711.58
Tác giả CN Trần Minh Tùng
Nhan đề Xanh hoá các khu đô thị mới / TS. Trần Minh Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 239 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 238-239
Tóm tắt Tổng quan về tài liệu xanh hoá các khu đô thị mới. Giới thiệu khu đô thị mới và các hình thức vườn mới. Hướng dẫn xanh hoá khu đô thị mới bằng các hình thức vườn mới
Từ khóa tự do Công nghệ xanh
Từ khóa tự do Khu đô thị
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06940-1
00000000nam#a2200000ui#4500
00149064
00212
004C46C0707-BBB9-42EE-B0AF-5161C266D6A3
005202203150952
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048260514
039|a20220315095245|bhuongpt|y20220311090130|zlinhnm
082 |a711.58|bTR-T
100 |aTrần Minh Tùng
245 |aXanh hoá các khu đô thị mới / |cTS. Trần Minh Tùng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a239 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 238-239
520 |aTổng quan về tài liệu xanh hoá các khu đô thị mới. Giới thiệu khu đô thị mới và các hình thức vườn mới. Hướng dẫn xanh hoá khu đô thị mới bằng các hình thức vườn mới
653 |aCông nghệ xanh
653 |aKhu đô thị
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06940-1
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220002thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06940 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 TR-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06941 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.58 TR-T Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI