DDC 627.58
Nhan đề Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển / PGS.TS Lê Hải Trung ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 200 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 129-195. - Thư mục: tr. 196-198
Tóm tắt Hướng dẫn khảo sát, lựa chọn điều kiện biên thiết kế; phân tích lựa chọn giải pháp chống xói lở bờ biển; bố trí không gian; thiết kế giải pháp chống xói lở bờ biển; kỹ thuật thi công các công trình bảo vệ, chống xói lở bờ biển; công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành giải pháp chống xói lở
Từ khóa tự do Bờ biển
Từ khóa tự do Kỹ thuật thủy lợi
Từ khóa tự do Xỏi lở
Tác giả(bs) CN Lê Hải Trung
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK06933-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00148823
00212
0040010D392-4B01-4E89-8FDC-87D31BD2DD7C
005202202251632
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048260538
039|a20220225163233|blinhnm|c20220225160310|dlinhnm|y20220225155427|zlinhnm
082 |a627.58|bSÔ-T
245 |aSổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển / |cPGS.TS Lê Hải Trung ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a200 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 129-195. - Thư mục: tr. 196-198
520 |aHướng dẫn khảo sát, lựa chọn điều kiện biên thiết kế; phân tích lựa chọn giải pháp chống xói lở bờ biển; bố trí không gian; thiết kế giải pháp chống xói lở bờ biển; kỹ thuật thi công các công trình bảo vệ, chống xói lở bờ biển; công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành giải pháp chống xói lở
653 |aBờ biển
653 |aKỹ thuật thủy lợi
653 |aXỏi lở
700 |aLê Hải Trung
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK06933-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/bìa0001thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06933 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.58 SÔ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06934 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.58 SÔ-T Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI