DDC 320
Tác giả CN Morillot, Juliette
Nhan đề Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi : Sách tham khảo / Juliette Morillot, Dorian Malovic ; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 438 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp một cách nhìn tương đối toàn diện về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên các lĩnh vực lịch sử, chính trị, địa - chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa...
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Bắc Triều Tiên
Từ khóa tự do Xã hội
Tác giả(bs) CN Malovic, Dorian
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06932
00000000nam#a2200000ui#4500
00148822
00212
004DA407C24-F4D9-4B0C-96D8-29C4D7418AA0
005202203221033
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045771426
039|a20220322103343|blinhnm|c20220225145342|dlinhnm|y20220225145315|zlinhnm
082 |a320|bMOR
100 |aMorillot, Juliette
245 |aBắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi : |bSách tham khảo / |cJuliette Morillot, Dorian Malovic ; Người dịch: Nguyễn Thị Tươi
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a438 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp một cách nhìn tương đối toàn diện về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên các lĩnh vực lịch sử, chính trị, địa - chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa...
653 |aChính trị
653 |aKinh tế
653 |aBắc Triều Tiên
653|aXã hội
700 |aMalovic, Dorian
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06932
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang2/bắc triều tiên_linhnm270222thumbnail.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06932 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320 MOR Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI