DDC 338.951
Tác giả CN Glantz, Michael H.
Nhan đề Một vành đai, một con đường: Hành trình dài của Trung Quốc đến năm 2049 : Sách tham khảo / Michael H. Glantz, Robert J. Ros, Gavin G. Daugherty ; Người dịch: Hoàng Thị Bích Hợp; Hiệu đính: Hoàng Kim Chi, Đào Duy Nghĩa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 287 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Phân tích cơ chế triển khai chiến lược Một vành đai, một con đường từ trung ương đến địa phương của Trung Quốc. Thực tiễn triển khai cũng như phản ứng của các quốc gia và tác động của chiến lược đó đối với các quốc gia bên ngoài
Từ khóa tự do Trung Quốc
Từ khóa tự do Chiến lược kinh tế
Tác giả(bs) CN Daugherty, Gavin G.
Tác giả(bs) CN Ros, Robert J.
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06931
00000000nam#a2200000ui#4500
00148821
00212
004A81401AB-5AA9-463D-8371-DCFF8A401075
005202203221036
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045772706
039|a20220322103623|blinhnm|c20220225103655|dlinhnm|y20220225103612|zlinhnm
082 |a338.951 |bGLA
100 |aGlantz, Michael H.
245 |aMột vành đai, một con đường: Hành trình dài của Trung Quốc đến năm 2049 : |bSách tham khảo / |cMichael H. Glantz, Robert J. Ros, Gavin G. Daugherty ; Người dịch: Hoàng Thị Bích Hợp; Hiệu đính: Hoàng Kim Chi, Đào Duy Nghĩa
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a287 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aPhân tích cơ chế triển khai chiến lược Một vành đai, một con đường từ trung ương đến địa phương của Trung Quốc. Thực tiễn triển khai cũng như phản ứng của các quốc gia và tác động của chiến lược đó đối với các quốc gia bên ngoài
653 |aTrung Quốc
653 |aChiến lược kinh tế
700 |aDaugherty, Gavin G.
700 |aRos, Robert J.
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06931
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang2/một vành đai một con đường_linhnm270222thumbnail.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06931 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.951 GLA Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI