DDC 700.9
Tác giả CN Arnold, Dana
Nhan đề Dẫn luận về lịch sử nghệ thuật : = Art history : a very short introduction / Dana Arnold ; Nguyễn Văn Tiến dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 222 tr. : minh họa ; 19 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những đề xuất, tranh biện và nghệ phẩm tạo thành bộ môn lịch sử nghệ thuật; sử dụng một phạm vi rộng mở về các hình ảnh để độc giả thưởng ngoạn, suy nghĩ và thấu hiểu nghệ thuật
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Nghệ thuật
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06929
00000000nam#a2200000ui#4500
00148819
00212
0042D5DB60B-A6C5-4288-AEDE-CBA4885B11F1
005202202241554
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c64000
039|y20220224155407|zlinhnm
082 |a700.9|bARN
100 |aArnold, Dana
245 |aDẫn luận về lịch sử nghệ thuật : |b= Art history : a very short introduction / |cDana Arnold ; Nguyễn Văn Tiến dịch
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2016
300 |a222 tr. : |bminh họa ; |c19 cm.
520 |aGiới thiệu những đề xuất, tranh biện và nghệ phẩm tạo thành bộ môn lịch sử nghệ thuật; sử dụng một phạm vi rộng mở về các hình ảnh để độc giả thưởng ngoạn, suy nghĩ và thấu hiểu nghệ thuật
653 |aLịch sử
653 |aNghệ thuật
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06929
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0054thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06929 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 700.9 ARN Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI