DDC 324.2
Nhan đề Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh Niên, 2020
Mô tả vật lý 190 tr. : ảnh màu, bảng ; 19 cm.
Tóm tắt Giới thiệu toàn văn quyết nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII
Từ khóa tự do Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Từ khóa tự do Nghị quyết
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK06924-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00148817
00212
004CD3BBF9C-7513-4E49-B9E6-AE8E968C801D
005202202251004
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220225100411|blinhnm|c20220225100404|dlinhnm|y20220224151943|zlinhnm
082 |a324.2|bNGH
245 |aNghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
260 |aHà Nội : |bThanh Niên, |c2020
300 |a190 tr. : |bảnh màu, bảng ; |c19 cm.
520 |aGiới thiệu toàn văn quyết nghị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII
653 |aHội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
653 |aNghị quyết
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK06924-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang2/bài tập vật lý_linhnm270222thumbnail.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06924 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2 NGH Sách Tiếng Việt 1
2 TK06925 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2 NGH Sách Tiếng Việt 2
3 TK06926 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2 NGH Sách Tiếng Việt 3
4 TK06927 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2 NGH Sách Tiếng Việt 4
5 TK06928 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2 NGH Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI