DDC 621.4
Tác giả CN Nguyễn Nguyên An
Nhan đề Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt / Nguyễn Nguyên An
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 176 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 171
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời trong sản xuất nước nóng; tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời; lắp đặt hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời; một số lợi ích khi áp dụng công nghệ bơm nhiệt và năng lượng mặt trời ở Việt Nam
Từ khóa tự do Năng lượng mặt trời
Từ khóa tự do Bơm nhiệt
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Nước nóng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06923
00000000nam#a2200000ui#4500
00148816
00212
0044655D019-7DA5-475F-8973-E0FDE00AC00B
005202202241452
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049875014
039|y20220224145254|zlinhnm
082 |a621.4|bNG-A
100 |aNguyễn Nguyên An
245 |aThiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt / |cNguyễn Nguyên An
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2019
300 |a176 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 171
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời trong sản xuất nước nóng; tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời; lắp đặt hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời; một số lợi ích khi áp dụng công nghệ bơm nhiệt và năng lượng mặt trời ở Việt Nam
653 |aNăng lượng mặt trời
653 |aBơm nhiệt
653 |aCông nghệ
653|aNước nóng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06923
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0056thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06923 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.4 NG-A Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI