DDC 305.89
Nhan đề Người Kháng ở Việt Nam : = The Kháng in Viet Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông Tấn, 2021
Mô tả vật lý 144 tr. : ảnh màu ; 25 cm.
Tóm tắt Giới thiệu hình ảnh và bài viết phản ánh nhiều phương diện trong đời sống của người Kháng như: hôn nhân, cưới xin, ma chay, ăn mặc, nhà ở...
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Người Kháng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06922
00000000nam#a2200000ui#4500
00148815
00212
00421B57451-4B4F-4157-8BF7-CD6A4F3C7C9C
005202202241103
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220224110335|zlinhnm
082 |a305.89|bNGƯ
245 |aNgười Kháng ở Việt Nam : |b= The Kháng in Viet Nam
260 |aHà Nội : |bThông Tấn, |c2021
300 |a144 tr. : |bảnh màu ; |c25 cm.
520 |aGiới thiệu hình ảnh và bài viết phản ánh nhiều phương diện trong đời sống của người Kháng như: hôn nhân, cưới xin, ma chay, ăn mặc, nhà ở...
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aViệt Nam
653 |aNgười Kháng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06922
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0051thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06922 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.89 NGƯ Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI