DDC 305.89
Nhan đề Người Khơ Mú ở Việt Nam : = The Khơ Mú in Viet Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông Tấn, 2021
Mô tả vật lý 150 tr. : ảnh màu ; 25 cm.
Tóm tắt Giới thiệu hình ảnh và bài viết phản ánh những nét cơ bản nhất về đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của người Khơ Mú
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Khơ Mú
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06921
00000000nam#a2200000ui#4500
00148814
00212
00465A62CD9-4782-4041-92FA-34860188F803
005202202241105
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220224110550|blinhnm|y20220224105328|zlinhnm
082 |a305.89|bNGƯ
245 |aNgười Khơ Mú ở Việt Nam : |b= The Khơ Mú in Viet Nam
260 |aHà Nội : |bThông Tấn, |c2021
300 |a150 tr. : |bảnh màu ; |c25 cm.
520 |aGiới thiệu hình ảnh và bài viết phản ánh những nét cơ bản nhất về đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của người Khơ Mú
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc Khơ Mú
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06921
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0050thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06921 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.89 NGƯ Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI