DDC 305.89
Tác giả CN Nguyễn Văn Kự
Nhan đề Di sản văn hóa Chăm : = Heritage of Chăm culture = Le patrimoine culturel Chăm : Việt - Anh - Pháp / Nguyễn Văn Kự ; Dịch: Văn Thị Thanh Bình, Trần Thị Lan Anh
Lần xuất bản In lần thứ 6, có bổ sung sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2015
Mô tả vật lý 144 tr. : ảnh ; 23 cm.
Phụ chú Giới thiệu một số bức ảnh về nền văn hoá nghệ thuật Chăm: tượng đá, khu đền tháp Mỹ Sơn, tháp Mỹ Khánh, tháp Khương Mỹ, Tháp Pô Nagar, đời sống sinh hoạt, trang phục, ăn uống, nhà ở, lao động sản xuất...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Di sản văn hóa
Từ khóa tự do Dân tộc Chăm
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06920
00000000nam#a2200000ui#4500
00148812
00212
0044A2639A8-50A1-403B-AE12-6EC553BACDDB
005202202241002
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786047763153
039|y20220224100212|zlinhnm
082 |a305.89|bNG-K
100 |aNguyễn Văn Kự
245 |aDi sản văn hóa Chăm : |b= Heritage of Chăm culture = Le patrimoine culturel Chăm : Việt - Anh - Pháp / |cNguyễn Văn Kự ; Dịch: Văn Thị Thanh Bình, Trần Thị Lan Anh
250 |aIn lần thứ 6, có bổ sung sửa chữa
260 |aHà Nội : |bThế giới, |c2015
300 |a144 tr. : |bảnh ; |c23 cm.
500 |aGiới thiệu một số bức ảnh về nền văn hoá nghệ thuật Chăm: tượng đá, khu đền tháp Mỹ Sơn, tháp Mỹ Khánh, tháp Khương Mỹ, Tháp Pô Nagar, đời sống sinh hoạt, trang phục, ăn uống, nhà ở, lao động sản xuất...
653 |aViệt Nam
653 |aDi sản văn hóa
653 |aDân tộc Chăm
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06920
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0058thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06920 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.89 NG-K Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI