DDC 959.704
Tác giả CN Đắc Trung
Nhan đề Từ một cuộc đời suy ngẫm về đạo làm người / Đắc Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 556 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 651-655
Tóm tắt Viết về Đạo làm người được minh chứng bằng cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp và viết về cuộc đời Đại tướng để chứng minh Đạo làm người. Phân tích, luận giải các khái niệm và yếu tố đã tạo nền tảng cho những phẩm giá cao quý về nhân cách, đạo đức, lối sống, tài năng quân sự, vai trò và những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lịch sử quân sự Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Võ Nguyên Giáp
Từ khóa tự do Đại tướng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06919
00000000nam#a2200000ui#4500
00148811
00212
004856C7D1E-A6C2-455C-A986-4EF6D722D50D
005202203101420
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045544716|c195000
039|a20220310142043|blinhnm|y20220224093425|zlinhnm
082 |a959.704|bĐĂ-T
100 |aĐắc Trung
245 |aTừ một cuộc đời suy ngẫm về đạo làm người / |cĐắc Trung
260 |aHà Nội : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a556 tr. ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 651-655
520 |aViết về Đạo làm người được minh chứng bằng cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp và viết về cuộc đời Đại tướng để chứng minh Đạo làm người. Phân tích, luận giải các khái niệm và yếu tố đã tạo nền tảng cho những phẩm giá cao quý về nhân cách, đạo đức, lối sống, tài năng quân sự, vai trò và những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lịch sử quân sự Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aVõ Nguyên Giáp
653 |aĐại tướng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06919
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0062thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06919 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 959.704 ĐĂ-T Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI