DDC 355.35
Tác giả CN Vũ Hồng Khanh
Nhan đề Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển / Vũ Hồng Khanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 176 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Bộ đội Biên phòng
Từ khóa tự do Biển
Từ khóa tự do Bộ đội Biên phòng
Từ khóa tự do An ninh quốc gia
Từ khóa tự do Đảo
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK06912-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00148809
00212
0042633486A-CF32-46A1-8F82-2C2000B68786
005202202231604
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045174586
039|a20220223160416|blinhnm|y20220223160346|zlinhnm
082 |a355.35|bVU-K
100 |aVũ Hồng Khanh
245 |aBộ đội Biên phòng vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển / |cVũ Hồng Khanh
260 |aHà Nội : |bQuân đội Nhân dân, |c2021
300 |a176 tr. ; |c21 cm.
520 |aĐề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong vận động ngư dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Bộ đội Biên phòng
653 |aBiển
653 |aBộ đội Biên phòng
653 |aAn ninh quốc gia
653|aĐảo
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK06912-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0048thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06912 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 VU-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK06913 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 VU-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK06914 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 VU-K Sách Tiếng Việt 3
4 TK06915 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 VU-K Sách Tiếng Việt 4
5 TK06916 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 VU-K Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI