DDC 627.03
Nhan đề Từ điển thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành thủy lợi Anh - Việt : = Mutilingual technical dictionary on irrgation and drainage
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 1491 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Uỷ ban Tưới tiêu Quốc tế (ICID). Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tóm tắt Giới thiệu 22 chương chính về các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành thuỷ lợi Anh - Việt
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Thủy lợi
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06904-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00148599
00212
0041475CDD8-79E8-4F2E-AE84-F5799615F3A4
005202202181547
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20220218154712|bhuongpt|c20220218143920|dlinhnm|y20220218143837|zlinhnm
082 |a627.03|bTƯ-Đ
245 |aTừ điển thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành thủy lợi Anh - Việt : |b= Mutilingual technical dictionary on irrgation and drainage
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2002
300 |a1491 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Uỷ ban Tưới tiêu Quốc tế (ICID). Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
520 |aGiới thiệu 22 chương chính về các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành thuỷ lợi Anh - Việt
653 |aTiếng Việt
653 |aTiếng Anh
653 |aTừ điển
653|aThủy lợi
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06904-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/tudien/huong19.02.220028thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06904 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.03 TƯ-Đ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06905 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.03 TƯ-Đ Sách Tiếng Việt 2
3 TK06906 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.03 TƯ-Đ Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI