DDC 355.35
Tác giả CN Ngô Thị Phương Thảo
Nhan đề Vận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng hiện nay : Sách chuyên khảo / Ths. Ngô Thị Phương Thảo
Thông tin xuất bản Hà nội : Quân đội Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 276 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp luận cứ khoa h quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân các khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia
Từ khóa tự do Bộ đội Biên phòng
Từ khóa tự do Biên giới
Từ khóa tự do An ninh quốc gia
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK06835-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00148347
00212
004F892BF57-ED2B-4F99-AB5F-9782DAA242C4
005202203221043
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045174432
039|a20220322104307|blinhnm|c20220322104251|dlinhnm|y20220215111459|zLINHNM
082 |a355.35|bNG-T
100 |aNgô Thị Phương Thảo
245 |aVận dụng quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng hiện nay : |bSách chuyên khảo / |cThs. Ngô Thị Phương Thảo
260 |aHà nội : |bQuân đội Nhân dân, |c2021
300 |a276 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp luận cứ khoa h quan hệ tộc người xuyên quốc gia trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân các khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia
653 |aBộ đội Biên phòng
653 |aBiên giới
653 |aAn ninh quốc gia
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK06835-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0046thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06835 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06836 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06837 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 NG-T Sách Tiếng Việt 3
4 TK06838 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 NG-T Sách Tiếng Việt 4
5 TK06839 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 NG-T Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI