DDC 355.35
Tác giả CN Đinh Vũ Thủy
Nhan đề Bộ đội Biên phòng vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh ở khu vực biên giới : Sách chuyên khảo / TS. Đinh Vũ Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2021
Mô tả vật lý 172 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản tăng cường hiệu quả công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới
Từ khóa tự do Bộ đội Biên phòng
Từ khóa tự do An ninh quốc phòng
Từ khóa tự do Biên giới
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK06830-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00148344
00212
0044A2F9CA5-EA77-440E-8B04-2BD5705C4A2D
005202203221043
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045173329
039|a20220322104356|blinhnm|c20220215140838|dLINHNM|y20220215110023|zLINHNM
082 |a355.35|bĐI-T
100 |aĐinh Vũ Thủy
245 |aBộ đội Biên phòng vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh ở khu vực biên giới : |bSách chuyên khảo / |cTS. Đinh Vũ Thủy
260 |aHà Nội : |bQuân đội Nhân dân, |c2021
300 |a172 tr. ; |c21 cm.
520 |aLàm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản tăng cường hiệu quả công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới
653 |aBộ đội Biên phòng
653 |aAn ninh quốc phòng
653 |aBiên giới
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK06830-4
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0049thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06830 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 ĐI-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06831 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 ĐI-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06832 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 ĐI-T Sách Tiếng Việt 3
4 TK06833 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 ĐI-T Sách Tiếng Việt 4
5 TK06834 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 355.35 ĐI-T Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI