DDC 628.4
Tác giả CN Nguyễn Việt Anh
Nhan đề Bể tự hoại : Sách chuyên khảo / PGS.TS Nguyễn Việt Anh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 184tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày kiến thức về lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình. Cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế bể tự hoại. Các loại bể tự hoại có ngăn lọc. Xây dựng, vận hành, quản lý phân bùn và hệ thống thoát nước bể tự hoại
Từ khóa tự do Bể tự hoại
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(32): GT89215-46
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06739-41
00000000nam#a2200000ui#4500
00146941
00212
00417DBE7D7-7E8C-49E3-9140-D6909E130DB1
005202107061341
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978604822819
039|y20210706134109|zlinhnm
082 |a628.4|bNG-A
100 |aNguyễn Việt Anh
245 |aBể tự hoại : |bSách chuyên khảo / |cPGS.TS Nguyễn Việt Anh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2017
300 |a184tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |a Trình bày kiến thức về lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình. Cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế bể tự hoại. Các loại bể tự hoại có ngăn lọc. Xây dựng, vận hành, quản lý phân bùn và hệ thống thoát nước bể tự hoại
653 |aBể tự hoại
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(32): GT89215-46
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06739-41
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/6-7-2021/scan0008thumbimage.jpg
890|a35|c1|b7|d50
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06739 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 1
2 TK06740 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 2
3 TK06741 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 3
4 GT89215 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 4
5 GT89216 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 5
6 GT89217 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 6
7 GT89218 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 7
8 GT89219 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:07-07-2023
9 GT89220 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 9
10 GT89221 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG-A Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI