DDC 628.36
Tác giả CN Nguyễn Việt Anh
Nhan đề Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 316 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Đề cập những kiến thức cơ bản về nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất bùn từ trạm xử lý nước thải, các phương pháp xử lý bùn mới nhất hiện nay, cách tính toán và vận hành các công trình xử lý bùn, phương pháp xử lý bùn bằng phân hủy sinh học kỵ khí
Từ khóa tự do Xử lý bùn
Từ khóa tự do Chất rắn
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Thủy
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Minh Thanh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT89208-14
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06736-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00146940
00212
00406467751-2E44-4045-ABB0-512D692C794B
005202203280912
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20220328091211|blinhnm|c20210706134400|dlinhnm|y20210706132822|zlinhnm
082 |a628.36|bNG-A
100 |aNguyễn Việt Anh
245 |aXử lý bùn của trạm xử lý nước thải / |cPGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2017
300 |a316 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aĐề cập những kiến thức cơ bản về nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất bùn từ trạm xử lý nước thải, các phương pháp xử lý bùn mới nhất hiện nay, cách tính toán và vận hành các công trình xử lý bùn, phương pháp xử lý bùn bằng phân hủy sinh học kỵ khí
653 |aXử lý bùn
653 |aChất rắn
653 |aXử lý nước thải
700 |aBùi Thị Thủy
700 |aVũ Thị Minh Thanh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT89208-14
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06736-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/6-7-2021/scan0007thumbimage.jpg
890|a10|c1|b10|d41
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06736 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 1
2 TK06737 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 2
3 TK06738 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 3
4 GT89208 Kho giáo trình - Tầng 5 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:08-05-2023
5 GT89209 Kho giáo trình - Tầng 5 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:08-07-2023
6 GT89210 Kho giáo trình - Tầng 5 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:08-07-2023
7 GT89211 Kho giáo trình - Tầng 5 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 7
8 GT89212 Kho giáo trình - Tầng 5 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:08-07-2023
9 GT89213 Kho giáo trình - Tầng 5 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 9
10 GT89214 Kho giáo trình - Tầng 5 628.36 NG-A Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:08-07-2023
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI