DDC 628.1
Nhan đề Xử lý, tái sử dụng nước thải / GS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên)... ]et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 470 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp các thông tin cập nhật nhất về ứng dụng tái sử dụng nước thải, yêu cầu chất lượng nước và các biện pháp xử lý nước thải để tái sử dụng, các khía cạnh về tổ chức, quản lý kinh tế và tài chính, với một số ví dụ
Từ khóa tự do Cấp nước
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Từ khóa tự do Chất lượng nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Anh
Tác giả(bs) CN Ứng Thị Linh Chi
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Minh Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trà My
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT89174-90
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06730-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00146938
00212
00428E1A194-E903-493E-A363-60AE7567710B
005202203280910
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048227753|c200000
039|a20220328091022|blinhnm|y20210706125342|zlinhnm
082 |a628.1|bXƯ-L
245 |aXử lý, tái sử dụng nước thải / |cGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên)... ]et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a470 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aCung cấp các thông tin cập nhật nhất về ứng dụng tái sử dụng nước thải, yêu cầu chất lượng nước và các biện pháp xử lý nước thải để tái sử dụng, các khía cạnh về tổ chức, quản lý kinh tế và tài chính, với một số ví dụ
653 |aCấp nước
653 |aXử lý nước thải
653 |aChất lượng nước
700 |aNguyễn Việt Anh
700 |aỨng Thị Linh Chi
700 |aVũ Thị Minh Thanh
700|aNguyễn Trà My
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT89174-90
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06730-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/6-7-2021/scan0005thumbimage.jpg
890|a20|c1|b26|d23
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06730 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 1
2 TK06731 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 2
3 TK06732 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 3
4 GT89174 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:08-05-2023
5 GT89175 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 5
6 GT89176 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:14-09-2023
7 GT89177 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 7
8 GT89178 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:11-08-2023
9 GT89179 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:22-08-2022
10 GT89180 Kho giáo trình - Tầng 5 628.1 XƯ-L Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI