DDC 621.8
Nhan đề Hướng dẫn đồ án máy và cơ giới hóa công tác bê tông / GVC.ThS. Nguyễn Kiếm Anh (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
Mô tả vật lý 170 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành bản đồ án thiết kế theo một chuyên đề nhất định
Từ khóa tự do Bê tông
Từ khóa tự do Máy xây dựng
Từ khóa tự do Đồ án
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mạnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kiếm Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Cường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Nhi
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT89157-73
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06727-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00146937
00212
0045BE5C604-ECC7-4E25-B912-EA42D4B1BF93
005202204071041
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786046718888|c215000
039|a20220407104213|bhuongpt|c20220328091452|dlinhnm|y20210706104600|zlinhnm
082 |a621.8|bHƯƠ
245 |aHướng dẫn đồ án máy và cơ giới hóa công tác bê tông / |cGVC.ThS. Nguyễn Kiếm Anh (chủ biên)... [et al.]
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2021
300 |a170 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aGiúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành bản đồ án thiết kế theo một chuyên đề nhất định
653 |aBê tông
653 |aMáy xây dựng
653 |aĐồ án
700 |aTrần Đức Hiếu
700 |aNguyễn Văn Mạnh
700 |aNguyễn Kiếm Anh
700|aNguyễn Xuân Cường
700|aNguyễn Ngọc Nhi
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT89157-73
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06727-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang4/huong07.04.22thumbimage.jpg
890|a20|c1|b25|d35
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06727 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06728 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 2
3 TK06729 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 3
4 GT89157 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 4
5 GT89158 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:05-02-2024
6 GT89159 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 6
7 GT89160 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 7
8 GT89161 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:19-08-2024
9 GT89162 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:29-07-2024
10 GT89163 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 HƯƠ Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI