DDC 690.01
Nhan đề Năng suất lao động trong xây dựng : Sách chuyên khảo / Đinh Tuấn Hải (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 350 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Khái quát hóa quá trình phát triển của ngành xây dựng Việt Nam và thế giới. Những vấn đề về năng suất lao động trong xây dựng với các nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Năng suất lao động
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tâm
Tác giả(bs) CN Đinh Tuấn Hải
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Toản
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(48): GT88316-62, GT89585
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06718-20
00000000nam#a2200000ui#4500
00145994
00212
004F26700F3-1C83-43E2-978E-726F3712B638
005202203280916
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048245122|c189000
039|a20220328091621|blinhnm|c20220118153413|dlinhnm|y20210415145748|zlinhnm
082 |a690.01|bNĂN
245 |aNăng suất lao động trong xây dựng : |bSách chuyên khảo / |cĐinh Tuấn Hải (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a350 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aKhái quát hóa quá trình phát triển của ngành xây dựng Việt Nam và thế giới. Những vấn đề về năng suất lao động trong xây dựng với các nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu
653 |aXây dựng
653 |aNăng suất lao động
700 |aNguyễn Văn Tâm
700 |aĐinh Tuấn Hải
700 |aPhạm Xuân Anh
700|aNguyễn Quốc Toản
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(48): GT88316-62, GT89585
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06718-20
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang1/scan0010thumbimage.jpg
890|a51|c1|b21|d16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06718 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 1
2 TK06719 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 2
3 TK06720 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 3
4 GT88316 Kho giáo trình - Tầng 5 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:25-01-2024
5 GT88317 Kho giáo trình - Tầng 5 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 5
6 GT88318 Kho giáo trình - Tầng 5 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 6
7 GT88319 Kho giáo trình - Tầng 5 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:15-09-2023
8 GT88320 Kho giáo trình - Tầng 5 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 8
9 GT88322 Kho giáo trình - Tầng 5 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:08-01-2024
10 GT88323 Kho giáo trình - Tầng 5 690.01 NĂN Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:25-01-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI