DDC 324.2597
Tác giả CN Lê Văn Cầu
Nhan đề Sổ tay cán bộ đoàn cơ sở / TS. Lê Văn Cầu
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý 147tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06715-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00145993
00212
004877F1DF1-E202-44B7-806B-4B0C60A33780
005202104151446
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049974090
039|a20210415144630|blinhnm|c20210415143956|dlinhnm|y20210415143613|zlinhnm
082 |a324.2597|bLÊ-C
100 |aLê Văn Cầu
245 |aSổ tay cán bộ đoàn cơ sở / |cTS. Lê Văn Cầu
260 |aH. : |bThanh niên, |c2020
300 |a147tr. ; |c21cm.
653 |aViệt Nam
653 |aĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06715-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/15-04-21/sotaycanbodoancosothumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06715 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2597 LÊ-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK06716 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2597 LÊ-C Sách Tiếng Việt 2
3 TK06717 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2597 LÊ-C Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI