DDC 320.1509597
Nhan đề Thanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam / Hy Khánh sưu tầm và tổng hợp
Thông tin xuất bản H. : Thanh Niên, 2020
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu kiến thức khái quát về biển đảo Việt Nam; sưu tầm, tuyển chọn những bài viết hay, đặc sắc của nhiều tác giả về biển đảo, đưa ra những minh chứng lịch sử, những nhìn nhận khách quan của lịch sử và tầm nhìn thời đại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và những giải pháp hữu hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hoàng Sa
Từ khóa tự do Biển đảo
Từ khóa tự do Trường Sa
Tác giả(bs) CN Hy Khánh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06706-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00145985
00212
0041528E72B-56F0-45D9-B308-056791BF7F35
005202112171604
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049974069
039|a20211217160436|blinhnm|c20210415144532|dlinhnm|y20210415102551|zlinhnm
082 |a320.1509597|bTHA
245 |aThanh niên Việt Nam với biển đảo Việt Nam / |cHy Khánh sưu tầm và tổng hợp
260 |aH. : |bThanh Niên, |c2020
300 |a199tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách giới thiệu kiến thức khái quát về biển đảo Việt Nam; sưu tầm, tuyển chọn những bài viết hay, đặc sắc của nhiều tác giả về biển đảo, đưa ra những minh chứng lịch sử, những nhìn nhận khách quan của lịch sử và tầm nhìn thời đại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và những giải pháp hữu hiệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
653 |aViệt Nam
653 |aHoàng Sa
653 |aBiển đảo
653|aTrường Sa
700 |aHy Khánh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06706-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/5thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06706 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.1509597 THA Sách Tiếng Việt 1
2 TK06707 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.1509597 THA Sách Tiếng Việt 2
3 TK06708 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 320.1509597 THA Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI