DDC 720
Tác giả CN Tôn Thất Đại
Nhan đề Những vấn đề về kiến trúc đương đại Việt Nam / PGS.TS.KTS. Tôn Thất Đại
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 490 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Đề cập đến sự phát triển kiến trúc thế giới, những vấn đề lý luận về các xu hướng trường phái nghệ thuật kiến trúc trên thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kiến trúc đương đại
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(22): GT88294-315
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06703-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00145441
00212
004867C9402-C529-4164-9B08-C31C2E1AC5D6
005202204131451
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048240332|c255000
039|a20220413145325|bhuongpt|c20220328091725|dlinhnm|y20210325145917|zlinhnm
082 |a720|bTÔ-Đ
100 |aTôn Thất Đại
245 |aNhững vấn đề về kiến trúc đương đại Việt Nam / |cPGS.TS.KTS. Tôn Thất Đại
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a490 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
520 |aĐề cập đến sự phát triển kiến trúc thế giới, những vấn đề lý luận về các xu hướng trường phái nghệ thuật kiến trúc trên thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam
653 |aViệt Nam
653 |aKiến trúc đương đại
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(22): GT88294-315
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06703-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang4/huong13.04.220001thumbimage.jpg
890|a25|c1|b8|d28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06703 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06704 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 2
3 TK06705 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 3
4 GT88294 Kho giáo trình - Tầng 5 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 4
5 GT88295 Kho giáo trình - Tầng 5 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 5
6 GT88296 Kho giáo trình - Tầng 5 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 6
7 GT88297 Kho giáo trình - Tầng 5 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 7
8 GT88298 Kho giáo trình - Tầng 5 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 8
9 GT88299 Kho giáo trình - Tầng 5 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 9
10 GT88300 Kho giáo trình - Tầng 5 720 TÔ-Đ Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI