DDC 729
Tác giả CN Phạm, Đình Việt
Nhan đề Nội thất & thiết kế nội thất. Tập 2 / TKS. Phạm Đình Việt (chủ biên)
Nhan đề khác Nội thất và thiết kế nội thất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 109 tr. : minh họa màu ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc Dân dụng
Tóm tắt Đề cập những vấn đề có tính chuyên sâu trong trang trí nội thất cho các thể loại công trình như nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và một số thể loại khác như trang trí cho các sự kiện, phòng trưng bày
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Nội thất
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07362
00000000nam#a2200000ui#4500
00153954
00212
00466D151D3-6867-412E-9340-593A48A4C2F7
005202402291435
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048256500|c210000
039|a20240229143502|blinhnm|y20240229143256|zlinhnm
082 |a729|bPH-V (2)
100 |aPhạm, Đình Việt
245 |aNội thất & thiết kế nội thất. |nTập 2 / |cTKS. Phạm Đình Việt (chủ biên)
246|aNội thất và thiết kế nội thất
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a109 tr. : |bminh họa màu ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc Dân dụng
520 |aĐề cập những vấn đề có tính chuyên sâu trong trang trí nội thất cho các thể loại công trình như nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và một số thể loại khác như trang trí cho các sự kiện, phòng trưng bày
650|aThiết kế
650|aNội thất
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07362
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 2/29.2.20001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07362 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 PH-V (2) Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI