DDC 729
Tác giả CN Phạm, Đình Việt
Nhan đề Sáng tạo hình tượng trong kiến trúc / GS.TS.KTS. Phạm Đình Việt, ThS.Gv. Nguyễn Thị Liễu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2021
Mô tả vật lý 116 tr. : minh họa màu ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 111-113
Tóm tắt Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm tiền đề trong suy nghĩ, sáng tạo của sinh viên và các Kiến trúc sư khi sáng tác và phân tích sự chuyển tải hình tượng từ thiên nhiên, văn hóa, lịch sử vào công trình một cách hợp lý
Thuật ngữ chủ đề Hình tượng-Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Liễu
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07361
00000000nam#a2200000ui#4500
00153905
00212
0041FF51CA3-8EF0-48C9-B36A-E88714862D0F
005202402210951
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786048257316|c99000
039|a20240221095232|bhuongpt|y20240221090708|zlinhnm
082 |a729|bPH-V
100 |aPhạm, Đình Việt
245 |aSáng tạo hình tượng trong kiến trúc / |cGS.TS.KTS. Phạm Đình Việt, ThS.Gv. Nguyễn Thị Liễu
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2021
300 |a116 tr. : |bminh họa màu ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 111-113
520 |aCung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm tiền đề trong suy nghĩ, sáng tạo của sinh viên và các Kiến trúc sư khi sáng tác và phân tích sự chuyển tải hình tượng từ thiên nhiên, văn hóa, lịch sử vào công trình một cách hợp lý
650|aHình tượng-Kiến trúc
700 |aNguyễn, Thị Liễu
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07361
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 2/21.2.240001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07361 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 PH-V Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI