DDC 363.77
Tác giả CN Bùi, Mạnh Hùng
Nhan đề Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 148 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 141-143
Tóm tắt Trang bị kiến thức cơ bản về cháy, nổ; phòng ngừa cháy, nổ; đảm bảo thoát người nhanh chóng và an toàn khi có cháy; tạo điện kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ; giảm thiểu tác động của các vụ cháy đến con người, tài sản, môi trường và các công trình lân cận
Thuật ngữ chủ đề Phòng cháy chữa cháy
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07309-11
00000000nam#a2200000ui#4500
00153866
00212
004EBAC3B06-78B4-4CDE-9C20-3AC675A6E86E
005202401081133
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-7583-9
039|y20240108113314|zlinhnm
082 |a363.77|bBU-H
100 |aBùi, Mạnh Hùng
245 |aPhòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / |cPGS.TS. Bùi Mạnh Hùng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a148 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 141-143
520 |aTrang bị kiến thức cơ bản về cháy, nổ; phòng ngừa cháy, nổ; đảm bảo thoát người nhanh chóng và an toàn khi có cháy; tạo điện kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động chữa cháy, công tác cứu nạn, cứu hộ; giảm thiểu tác động của các vụ cháy đến con người, tài sản, môi trường và các công trình lân cận
650|aPhòng cháy chữa cháy
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07309-11
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240005thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07310 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.77 BU-H Sách Tiếng Việt 2
2 TK07311 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.77 BU-H Sách Tiếng Việt 3
3 TK07309 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.77 BU-H Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI