DDC 363.583
Tác giả CN Vũ, Thị Hồng Hạnh
Nhan đề Mô hình nhà ven biển / Vũ Thị Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 116 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 112
Tóm tắt Đề xuất mô hình cư trú theo xu hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nguồn nước, kiến trúc hiện đại phù hợp với vùng ven biển đảo, thích ứng các hiện tượng bất lợi của khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Nhà ven biển
Thuật ngữ chủ đề Mô hình
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07306-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00153865
00212
004A10467F5-99C8-408D-9831-79EAB6935080
005202401101042
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-7581-5
039|a20240110104228|blinhnm|c20240108112518|dlinhnm|y20240108112501|zlinhnm
082 |a363.583|bVU-H
100 |aVũ, Thị Hồng Hạnh
245 |aMô hình nhà ven biển / |cVũ Thị Hồng Hạnh
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a116 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 112
520 |aĐề xuất mô hình cư trú theo xu hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nguồn nước, kiến trúc hiện đại phù hợp với vùng ven biển đảo, thích ứng các hiện tượng bất lợi của khí hậu
650|aNhà ven biển
650|aMô hình
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07306-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240011thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07306 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.583 VU-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK07307 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.583 VU-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK07308 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.583 VU-H Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI