DDC 551.22
Tác giả CN Nguyễn, Chí Trung
Nhan đề Động đất và các biện pháp phòng tránh / TS. Nguyễn Chí Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 148 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 140-144
Tóm tắt Giới thiệu nét cơ bản về nguyên nhân hình thành động đất, phân bố động đất trên thế giới, các biện pháp phòng chống động đất được các nước trên thế giới đã và đang áp dụng
Thuật ngữ chủ đề Phòng chống
Thuật ngữ chủ đề Động đất
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07303-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00153864
00212
0043AEC0D01-DDF1-4163-96BB-285A6174DDE7
005202401081115
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-7584-6
039|y20240108111543|zlinhnm
082 |a551.22|bNG-T
100 |aNguyễn, Chí Trung
245 |aĐộng đất và các biện pháp phòng tránh / |cTS. Nguyễn Chí Trung
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a148 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 140-144
520 |aGiới thiệu nét cơ bản về nguyên nhân hình thành động đất, phân bố động đất trên thế giới, các biện pháp phòng chống động đất được các nước trên thế giới đã và đang áp dụng
650|aPhòng chống
650|aĐộng đất
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07303-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240007thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07303 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 551.22 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07304 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 551.22 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07305 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 551.22 NG-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI