DDC 363.73927
Tác giả CN Nguyễn, Thành Trung
Nhan đề Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / TS. Nguyễn Thành Trung (chủ biên), ThS. Đinh Thị Phương Lan, ThS. Lê Thị Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 320 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 312-320
Tóm tắt Giới thiệu đặc tính của khí quyển, chuyển động, lan truyền trong khí quyển; một số các chất độc hại gây ô nhiễm không khí; công nghệ kiểm soát các chất độc hại và bụi; kỹ thuật quan trắc và tính toán phát thải
Thuật ngữ chủ đề Ô nhiễm khí quyển
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ môi trường
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Phương Lan
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Huyền
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07300-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00153863
00212
004F46035B7-49C0-4C20-ACBC-A07914378E37
005202401081020
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-7579-2
039|y20240108102032|zlinhnm
082 |a363.73927|bNG-T
100 |aNguyễn, Thành Trung
245 |aCông nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / |cTS. Nguyễn Thành Trung (chủ biên), ThS. Đinh Thị Phương Lan, ThS. Lê Thị Huyền
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a320 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 312-320
520 |aGiới thiệu đặc tính của khí quyển, chuyển động, lan truyền trong khí quyển; một số các chất độc hại gây ô nhiễm không khí; công nghệ kiểm soát các chất độc hại và bụi; kỹ thuật quan trắc và tính toán phát thải
650|aÔ nhiễm khí quyển
650|aCông nghệ môi trường
700 |aĐinh, Thị Phương Lan
700 |aLê, Thị Huyền
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07300-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240006thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07300 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.73927 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07302 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.73927 NG-T Sách Tiếng Việt 3
3 TK07301 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.73927 NG-T Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI