DDC 621.312136
Tác giả CN Nguyễn, Thành Trung
Nhan đề Thiết kế công trình năng lượng tái tạo - Điện gió / TS. Nguyễn Thành Trung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 320 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 306-317
Tóm tắt Tổng quan về công trình năng lượng tái tạo - điện gió; phương pháp thiết kế, tải trọng và tác động lên công trình điện gió; tính toán kiểm tra kết cấu và tính toán áp dụng; công tac thi công và bảo trì công trình điện gió
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Điện năng
Thuật ngữ chủ đề Sức gió
Từ khóa tự do Công trình điện gió
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07297-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00153862
00212
00446CD7C1A-D9C8-4EE4-AF64-87BD3983B143
005202401081035
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-7580-8
039|a20240108103535|blinhnm|y20240108101007|zlinhnm
082 |a621.312136|bNG-T
100 |aNguyễn, Thành Trung
245 |aThiết kế công trình năng lượng tái tạo - Điện gió / |cTS. Nguyễn Thành Trung
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a320 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 306-317
520 |aTổng quan về công trình năng lượng tái tạo - điện gió; phương pháp thiết kế, tải trọng và tác động lên công trình điện gió; tính toán kiểm tra kết cấu và tính toán áp dụng; công tac thi công và bảo trì công trình điện gió
650|aThiết kế
650|aĐiện năng
650|aSức gió
653 |aCông trình điện gió
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07297-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240010thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07297 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.312136 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07298 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.312136 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07299 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.312136 NG-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI