DDC 006
Tác giả CN Phạm, Sơn Tùng
Nhan đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí / TS. Phạm Sơn Tùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 386 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 379-386
Tóm tắt Giới thiệu những nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực xây dựng, địa chất và khai thác dầu khí
Thuật ngữ chủ đề Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Trí tuệ nhân tạo
Thuật ngữ chủ đề Dầu khí
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07294-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00153861
00212
004404F5871-8C4A-42DD-92DE-C8CF78BC7732
005202401080959
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-82-7582-2
039|a20240108095913|blinhnm|y20240108095702|zlinhnm
082 |a006|bPH-T
100 |aPhạm, Sơn Tùng
245 |aỨng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí / |cTS. Phạm Sơn Tùng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a386 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 379-386
520|aGiới thiệu những nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực xây dựng, địa chất và khai thác dầu khí
650|aĐịa chất
650|aXây dựng
650|aTrí tuệ nhân tạo
650|aDầu khí
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07294-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240008thumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07296 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 006 PH-T Sách Tiếng Việt 3
2 TK07294 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 006 PH-T Sách Tiếng Việt 1
3 TK07295 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 006 PH-T Sách Tiếng Việt 2
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI