DDC 337.159
Nhan đề Cẩm nang doanh nghiệp Hà Nội thực thi Hiệp định RCEP
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Công thương, 2023
Mô tả vật lý 270 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Công thương
Tóm tắt Bao gồm những thông tin cơ bản về Hiệp định RCEP, đặc điểm thị trường thành viên, triển vọng xuất khẩu một số ngành hàng chủ lực của thành phố Hà Nội và một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường này
Thuật ngữ chủ đề Hợp tác kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Hợp tác quốc tế
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Hiệp định đối tác toàn diện khu vực ASEAN (RCEP)
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(5): TK07287-91
00000000nam#a2200000ui#4500
00153859
00212
004024B5D15-6347-4F08-8DDA-A9A5B31254AC
005202401080928
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020|a978-604-481-142-0
039|a20240108092817|blinhnm|y20240108092333|zlinhnm
082 |a337.159|bCÂM
245 |aCẩm nang doanh nghiệp Hà Nội thực thi Hiệp định RCEP
260 |aHà Nội : |bNxb. Công thương, |c2023
300 |a270 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Công thương
520 |aBao gồm những thông tin cơ bản về Hiệp định RCEP, đặc điểm thị trường thành viên, triển vọng xuất khẩu một số ngành hàng chủ lực của thành phố Hà Nội và một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường này
650|aHợp tác kinh tế
650|aHợp tác quốc tế
651|aHà Nội
653 |aHiệp định đối tác toàn diện khu vực ASEAN (RCEP)
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(5): TK07287-91
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240012thumbimage.jpg
890|a5|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07287 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 337.159 CÂM Sách Tiếng Việt 1
2 TK07288 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 337.159 CÂM Sách Tiếng Việt 2
3 TK07289 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 337.159 CÂM Sách Tiếng Việt 3
4 TK07290 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 337.159 CÂM Sách Tiếng Việt 4
5 TK07291 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 337.159 CÂM Sách Tiếng Việt 5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI