DDC 363.7
Tác giả CN Nguyễn, Kim
Nhan đề Những thông tin cập nhật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững / Kim Nguyễn (chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Tài nguyên Môi Trường và Bản đồ Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 352 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp cách nhìn tổng quan về hiện trạng môi trường quốc gia trong giai đoạn hiện nay, đánh giá tình hình phát triển và những nguồn tác động điển hình lên môi trường, đánh giá về công tác quản lý môi trường, đặt ra những khuyến nghị, giải pháp trong thời gian tới
Thuật ngữ chủ đề Phát triển bền vững
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ môi trường
Tên vùng địa lý Việt Nam
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07286
00000000nam#a2200000ui#4500
00153858
00212
004AE5B9BBC-BCCE-4F66-B4FC-88C8CCB01123
005202401080912
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240108091201|zlinhnm
082 |a363.7|bNG-K
100 |aNguyễn, Kim
245 |aNhững thông tin cập nhật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững / |cKim Nguyễn (chủ biên)
260 |aHà Nội : |bNxb. Tài nguyên Môi Trường và Bản đồ Việt Nam, |c2023
300 |a352 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp cách nhìn tổng quan về hiện trạng môi trường quốc gia trong giai đoạn hiện nay, đánh giá tình hình phát triển và những nguồn tác động điển hình lên môi trường, đánh giá về công tác quản lý môi trường, đặt ra những khuyến nghị, giải pháp trong thời gian tới
650|aPhát triển bền vững
650|aBảo vệ môi trường
651|aViệt Nam
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07286
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240004thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07286 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.7 NG-K Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI