DDC 915.59795
Nhan đề Thành phố đảo Phú Quốc - Hành trình phát triển bền vững / ThS. Nguyễn Hằng Thanh (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Tài nguyên Môi Trường và Bản đồ Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 384 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về thành phố đảo Phú Quốc, lịch sử hình thành, ngành nghề truyền thống, du lịch và văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng
Thuật ngữ chủ đề Biển
Thuật ngữ chủ đề Đảo
Tên vùng địa lý Phú Quốc
Tên vùng địa lý Kiên Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hằng Thanh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07285
00000000nam#a2200000ui#4500
00153857
00212
004796CAAAF-0F2D-4081-918A-AD3BAD6B306D
005202401080941
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20240108094145|blinhnm|c20240108090039|dlinhnm|y20240108085715|zlinhnm
082 |a915.59795|bTHA
245 |aThành phố đảo Phú Quốc - Hành trình phát triển bền vững / |cThS. Nguyễn Hằng Thanh (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bNxb. Tài nguyên Môi Trường và Bản đồ Việt Nam, |c2023
300 |a384 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu về thành phố đảo Phú Quốc, lịch sử hình thành, ngành nghề truyền thống, du lịch và văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng
650|aBiển
650|aĐảo
651|aPhú Quốc
651|aKiên Giang
700|aNguyễn, Hằng Thanh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07285
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/5.1.240003thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07285 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 915.59795 THA Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI