DDC 305.895
Nhan đề Người Sán Dìu ở Việt Nam : = The Sán Dìu in Viet Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tấn, 2023
Mô tả vật lý 150 tr. : minh họa màu ; 25 cm.
Tóm tắt Gồm nhiều hình ảnh và bài viết giới thiệu những nét cơ bản nhất về đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của người Sán Dìu
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Sán Dìu
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07284
00000000nam#a2200000ui#4500
00153855
00212
0044F66F8AB-8B06-4D11-835E-4455BD09BFC1
005202401051100
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240105110011|zlinhnm
082 |a305.895|bNGƯ
245 |aNgười Sán Dìu ở Việt Nam : |b= The Sán Dìu in Viet Nam
260 |aHà Nội : |bThông tấn, |c2023
300 |a150 tr. : |bminh họa màu ; |c25 cm.
520 |aGồm nhiều hình ảnh và bài viết giới thiệu những nét cơ bản nhất về đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của người Sán Dìu
651|aViệt Nam
653 |aDân tộc Sán Dìu
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07284
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/5.1.240002thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07284 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 305.895 NGƯ Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI