DDC 895.9221
Tác giả CN Nguyễn, Duy Yên
Nhan đề 5000 câu thơ lục bát - Dấu ấn một thời / Nguyễn Duy Yên, Đoàn Kim Vân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2017
Mô tả vật lý 398 tr. : ảnh màu ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 386-398
Thuật ngữ chủ đề Văn học hiện đại
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Thơ lục bát
Tác giả(bs) CN Đoàn. Kim Vân
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07283
00000000nam#a2200000ui#4500
00153854
00212
0045D395AB6-4B54-410D-9622-177998270B97
005202401051052
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020|a978-604-53-8948-5|c150000
039|a20240105105224|blinhnm|y20240105104901|zlinhnm
082 |a895.9221|bNG-Y
100 |aNguyễn, Duy Yên
245 |a5000 câu thơ lục bát - Dấu ấn một thời / |cNguyễn Duy Yên, Đoàn Kim Vân
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà văn, |c2017
300 |a398 tr. : |bảnh màu ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 386-398
650|aVăn học hiện đại
651|aViệt Nam
653 |aThơ lục bát
700 |aĐoàn. Kim Vân
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07283
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/5.1.240001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07283 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 895.9221 NG-Y Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI