DDC 604.2
Nhan đề Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng :. Tài liệu tham khảo / Tập 1 : Phùng Quang Minh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 48 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Hình họa và Vẽ kỹ thuật
Tóm tắt Gồm các bài tập liên quan tới những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Vẽ kỹ thuật
Thuật ngữ chủ đề Bài tập
Môn học Vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật Autocad, Hình họa và Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Chính
Tác giả(bs) CN Phùng, Quang Minh
Tác giả(bs) CN Doãn, Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Phạm, Sỹ Dũng
Tác giả(bs) CN Bùi, Thùy Trang
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Hoàng Yến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Chung Hiếu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT91808-34
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07177-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00153268
00212
004B7069725-BDA8-4EDC-86ED-664D44AE5CE4
005202304251559
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048272371|c17000
039|a20230425160200|blinhnm|c20230425160007|dlinhnm|y20230421090457|zlinhnm
082 |a604.2|bBAI (1)
245 |aBài tập vẽ kỹ thuật xây dựng :. |nTập 1 : |bTài liệu tham khảo / |cPhùng Quang Minh ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a48 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Hình họa và Vẽ kỹ thuật
520 |aGồm các bài tập liên quan tới những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật
650|aVẽ kỹ thuật
650|aBài tập
690 |aVẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật Autocad, Hình họa và Vẽ kỹ thuật
700 |aNguyễn, Thị Chính
700 |aPhùng, Quang Minh
700 |aDoãn, Thanh Bình
700|aPhạm, Sỹ Dũng
700|aBùi, Thùy Trang
700|aPhan, Thị Hoàng Yến
700|aNguyễn, Thị Chung Hiếu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT91808-34
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07177-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2023/21.4.230002thumbimage.jpg
890|a30|b30|c1|d45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT91808 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 4
2 GT91809 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 5
3 GT91810 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:22-08-2024
4 GT91811 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 7
5 GT91812 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:01-08-2024
6 GT91813 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 9
7 GT91814 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:01-07-2024
8 GT91815 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:08-06-2024
9 GT91816 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:01-07-2024
10 GT91817 Kho giáo trình - Tầng 5 604.2 BAI (1) Sách Tiếng Việt 13
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI